Region ===> Historie 1962 - 2000

  

ST Karlovarsko 1962 1969   ST Karlovarsko 1970 1979   ST Karlovarsko 1980 1989   ST Karlovarsko 1990 1999   ST Karlovarsko 2000 2010

 

Velké poděkování patří panu Pavlovi Haluškovi (Slavoj Kynšperk) za poskytnutí

 všech informací a hlavně za čas a ochotu při zpracování těchto materiálů !!!