OP - Mládež ===> RSST - SOKOLOV

Sezóna M L A D Š Í   Ž  A C T V O S T A R Š Í   Ž A C T V O D O R O S T
       
2019 - 2020 Stellner K. (TJ Vintířov)    Tomas Lukáš (SKST Cheb)
Kořínková N. (SKST Chodov)
   ---
       
2018 - 2019  Nesměrák J. (TJ Vintířov) Boči L. (SKST Cheb)  Rada Kvído (TJ Lomnice) 
Kupčíková N. (TJ Lomnice)   Sankotová K. (SKST Chodov)