Historie - TJ Baník Jehličná

 

TJ Banik Jehlicna  foto 01

Grošaft A. - Šafář K. - Suchý J. - Zährl J. - Witner J. ml. - Witner J. st.

 

TJ Banik Jehlicna  foto 02

Gebouský M. - Witner J. - Zährl J. st. - Zährl J. ml. - Suchý J. - Grošaft A.

Witner Jirka st. - Šafář Jirka - Šafář Karel

 

TJ Banik Jehlicna  foto 03

Gebouský st. - Grošaft A. - Witner st. - Gebouský M. - Tobiáš J. - Vrtil

Zährl st. - Zährl ml. - Šafář K. - Batko P. ml.

 

TJ Banik Jehlicna  foto 04

Zährl - Gebouský - Witner

 

TJ Banik Jehlicna  foto 05

Gebouský st. - dole Kořístka K. - Zährl J.

 

TJ Banik Jehlicna  foto 06

Zährl Jindra - Novák Pavel

 

TJ Banik Jehlicna  foto 07

zleva: Witner J. st. - Witner J. ml. - Zährl - Grošaft A.

 

TJ Banik Jehlicna  foto 08

Šafář K. - Witner J. st. - Witner J. ml. - Šafář J. - Zährl J. - Gebouský M. - Grošaft A.

 

TJ Banik Jehlicna  foto 09

Zährl Jindra

 

TJ Banik Jehlicna  foto 10

zleva: Witner J. st. - Tobiáš J. - Raitmaer - Grošaft A. - Batko P. ml. - Batko st.

 

TJ Banik Jehlicna  foto 11

Zährl Jindra - dole: Kalinič Štefan - Gromusové

 

TJ Banik Jehlicna  foto 12

Kořístka Karel

 

TJ Banik Jehlicna  foto 13

Kamel Honza

 

TJ Banik Jehlicna  foto 14

Tobiáš Josef

 

TJ Banik Jehlicna  foto 15

Grošaft Alexander

 

TJ Banik Jehlicna  foto 16

zleva vzadu: Gebouský - Witner J. ml. - Kamel Jan - Vrtil Zdeněk

vpředu: Kořístka Karel - Zährl Jindra

 

TJ Banik Jehlicna  foto 18

Vrtil Zdeněk

 

TJ Banik Jehlicna  foto 19

Witner Jiří - starší

 

TJ Banik Jehlicna  foto 20

Witner Jiří - mladší