Zprávy KKSST ===> Sezóna 2019 - 2020

  

 Bod 
 Zprávy 17   (sezóna 2019-2020)  ===>   odkaz ZDE     (11.06.2020)
 Příloha 
01  Rozpis krajských soutěží - rozpis dlouhodobých soutěží družstev pro sezónu 2020/2021
Ano
02  Postupová a sestupová varianta 2019/2020 - postupy a sestupy družstev v jednotlivých krajských soutěží
---
03  Vklady do soutěží pro sezónu 2020/2021 - Divize - 1.500,- Kč, KP1 - 1.200,- Kč, KP2 - 800,- Kč, 
---
04  MČR mládeže - ČAST stanovila náhradní termíny pro MČR družstev a jednotlivců
---
05  Nadcházející sezóna - zadávání výsledků on-line, původní zadávání výsledků zůstává zatím zachováno
---
06  Prodloužení platnosti trenérské licence "C" - doškolení přeloženo na závěr sezóny 2020/2021
---

 

 Bod 
Zprávy 16 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE     (27.05.2020)
 Příloha 
01  Termín konference KKSST - odloženo na září, v průběhu srpna bude upřesněn termín
---
02  Termíny a přípravy na sezónu 2020/2021 - přehled požadovaných ůkolů před novou sezónou
---
03  Hostování žen - z důvodu návrhu na změnu SŘ čl.461.02 je od 27.6.2020 pozastaveno hostování u žen
---
04  Studium trenérů licence B - TMK ČAST vypisuje nový běh studia. Přihlášky do 30.6.2020
---
05  Termínová listina KKSST 2020/2021 - krajské soutěže družstev budou začínat 28.09.2020
Ano
06  Rozšíření členské základny KKSST - registrace nového sport. klubu - TTC Karlovarsko 2020, z.s.
---
07  Odložené MČR - kategorie mládeže v kategorii jednotlivců i družstev, náhradní termíny zatím nejsou
---
08  Rozpis soutěží KKSST 2020/2021 - bude vydán nejpozději do 20.06.2020 ---
09  Připomenutí novinek pro sezónu 2020/2021 - přihlášky na krajské turnaje, účast na KP mládeže ---
10  Krajské žebříčky - v příloze je finální podoba krajských žebříčků všech kategorií Ano
11  Krajské soustředění - bude se konat v Toužimi od 20.07. do 26.7.2020 pod vedením pana Aleše Svitáka
---

 

 Bod 
Zprávy 15 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE     (22.04.2020)
 Příloha 
01  Ukončení krajských dlouhodobých soutěží - Divize, KP1, KP2 - konečné pořadí podle stavu k 7.3.2020
---
02  Odložení, případně zrušení, jednorázových krajských akcí mládeže - přehled zrušených akcí
---
03  Krajská nominace družstev mládeže na MČR družstev - kategorie staršího žactva + dorostu
---
04  Doškolení trenérů licence "C" - odloženo na neurčito ---
05  Konference KKSST 2020 - termín bude upřesněn později podle vývoje situace
---
06  Hodnocení krajských soutěží - vzhleden ke způsobu ukončení letošní sezóny nebude vyžadováno ---
07  Termíny pro nadcházející sezónu 2020/2021 - stanovení termínů bude zveřejněno v dalších Zprávách ---
08  Postupy z OP - RSST předají informace (postupující družstva) Komisi STK KKSST (e-mail, tel.) ---

 

 Bod 
Zprávy 14 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01

 Opatření ke koronaviru v oblasti KKSST

VV KKSST s ohledem na doporučení Komise STK a na základě současné situace a vývoji, rozhodl z preventivních důvodů za účelem snížení přenosu virové nákazy COVID-19, o odložení utkání dlouhodobých soutěží ve stolním tenise řízených KKSST až do odvolání. Poslední hrací dvojkolo dne 21.03.2020 se tedy odkládá na neurčito. Dodatečné řešení pro případné odehrání posledního dvojkola bude domluvena, zejména pak za aktivní spolupráce ze strany pořádajících oddílů, v náhradním termínu. Nebude-li možnost dodatečného odehrání do termínu pro podání přihlášek do soutěžích řízených VV ČAST, kam se bude přihlašovat vítězné družstvo z Divize, bude se přihlížet k bodovému stavu a pořadí družstev v podobě po 20. kole.

NE

 

 Bod 
Zprávy 13 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Rozhodnutí VV ČAST - zrušení republikových turnajů mládeže ve Vlašimi a Zruči nad Sázavou
---
02  Rozhodnutí VV KKSST - zrušení KP družstev ml.žactva v Lubech a soustředění mládeže HBO v Lubech
---
03  Sdělení VV KKSST - Informace o případném dalším zrušení akcí bude řešeno operativně podle situace
---

 

 Bod 
Zprávy 12 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Nominace mládeže na MČR - mladší žactvo, starší žactvo, dorost
---
02  Nominace na 56.ročník Oblastního finále Západočeského poháru dospělých  - 29.3.2020 Plzeňský kraj
---
03  Sdělení k omluvenkám na KP dospělých v Kynšperku 16.02.2020 - pozdě zaslané omluvenky 
---
04  Pokuty STK - družstvo SK Toužim "A" v soutěži Divize (nedodržení termínu pro vložení výsledků na STIS) 
---
05  Společenský koutek - Löffler K, Řezáč B., Nováček L., Laurinc L., Nerad V.
---

 

 Bod 
Zprávy 11 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Účast o kvalifikaci o 2.ligu žen pro sezónu 2020/2021 
---
02  Pozastavení přestupů - v termínu od 15.02.2020 do 14.05.2020
---
03  Pokuty komise STK - neomluvené absence na krajský přebor jednotlivců mužů 
---
04  Nominace dospělých na MČR - konečná podoba krajské nominace 
---
05  Informace předsedy VV KKSST - dotace, hospodaření, seminář pro rozhodčí, krajské sousřtedí Toužim
---

 

 Bod 
Zprávy 09 (2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Pozastavení závodní činnosti 
---
 Komise STK pozastavuje závodní činnost družstvu SKST Cheb "C" (Divize) a SKST Cheb "D" (KP2), 
---
 z důvodu nerespektování termínu splatnosti pokut, které byly uloženy ve Zprávách KKSST č.8 2019/2020. ---
 Termín splatnosti byl stanoven ve lhůtě 7 dnů od vydání Zpráv, tedy do 19.12.2019. Zprávy vydány a také
---
 zveřejněny dne 12.12.2019. Tento termín nebyl respektován, platba nebyla uhrazena a dále ani nebyla ---
 doložena ve formě potvrzení Komisi STK, která ji uložila. ---

 

 Bod 
Zprávy 08 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Pokuty na úseku Komise STK KKSST - pro oddíly SKST Cheb "C" + "D", TJ Slovan Karlovy Vary "B"
---
02  Doškolení trenérů licence C - prodloužení platnosti stávajících licencí (květen - červen 2020)
---
03  Seminář rozhodčích licence C - do 31.12.2019 zaslat informaci, kdo by měl zájem 
---
04  Přihlášky na turnaje - od szóny 2020 - 2021 přihlášky předem dle pokynů v propozicích 
---
05  Nominace na krajské přebory jednotlivců mládeže - od sezóny 2020-2021 podmíněno účastí na OP
---
06  Apel na připravenost hráčů v mládežnických kategoriích - výuka teorie, techniky a organizační záležitosti
---
07  Sloučení oddílů TJ Baník Sokolov a TTC Sokolov - změna názvu oddílu
---
08  Informace předsedy VV - podpora mládeže, podpora oddílů, odstoupení pana Václava Čecha z funkce, ...
---
09  Pořadatelství - žádost o pořadatelství akcí
---
10  Žebříčky - průběžné krajské nasazovací žebříčky mládeže ---
11  Společenský koutek - Holý J., Klein S., Turčinek A., Horník A., Provazník J., Minář M., Tomšík J., Hoblová ---

 

 Bod 
Zprávy 07 (sezóna 2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Pokuta STK KKSST - SKST Cheb "C" + SKST Cheb "D" za nedodržení termínu
---
02  Vyhodnocení Ankety KKSST - výsledek a vyjádření předsedy VV KKSST
---
03  Pokuty za nevyplnění ankety KKSST - přehled oddílů, které anketu nevyplnili a neodeslali
---
04  Změna vedoucího družstva - TJ Sokol V.Hleďsebe "B" (KP1) a "D" (OP), TJ Lomnice "A" (KP1)
---
05  Dodatečné zařazení do Krajského žebříčku mužů - Stepan Shaposhnikov (SKST Cheb)
---
06  Informace o HBO v Plzni - termín 21.-22.12.2019 v Plzeňském kraji (místo bude upřesněno později)
---
07  Trenérská kniha Marty Novotné - zdarma do každého oddílu (klubu) v našem kraji
---
08  Program MŠMT Můj klub - informace o dotaci, minimální počet - 12 dětí, ukončení projektu 18.11.2019
---
09  Žebříčky mládeže - nové aktualizace po odehrání všech mládež. turnajů ke dni 01.01.2020
---
10  Společenský koutek - Drozda V. + Schön Š. (V.Hleďsebe), Izák V. (SKST Cheb), Cimrová L. (Bukovany) ---
11  Výsledky ankety KKSST - grafické znázornění jednotlivých bodů ankety ---

 

 Bod 
Zprávy 04 (2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Kategorie mládeže pro sezónu 2019 / 2020 - mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři
---
02  Dodatečné zařazení do žebříčku mužů KKSST 2018/2019 - Jiří Sucharda, TJ Luby 121 - 150 N
---
03  Pokuty - družstvo SKST Cheb "C" a SKST Cheb "D" (nepředložená soupiska v termínu)
---
04  Přehled uložených pokut Komisí STK, KM, TMK od sezóny 2015 / 2016 - všechny oddíly
---
05  Výjimky ke krajským soutěžím v nezměněné podobě ---
06  Anketa KKSST - k reorganizaci soutěží  ( termín odeslání do 15.10.2019 !!! ) ---
07  Návod - zadávání utkání v registru podle míčků ---
08  Odhlášení družstva v KP2 - TJ Slavoj Kynšperk "B" ---
09  Společenský koutek - Jan Horn (TJ Luby), Roman Galek (TJ Slavoj Kynšperk) ---

 

 Bod 
Zprávy 03 (2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Doplnění krajského žebříčku mužů - Tomáš Tregler - SKST Cheb - 1.místo
---
02  Přestupy - J.Provazník, J.Žaloudík, M.Polák, J.Žák, R.Skála, J.Kožuškanič, Nikeng Manh Cuong 
---
03  Pořadatelství - akce a turnaje pořádané krajským svazem stolního tenisu ---
04  Tvorba a podoba soupisek - Informace a instrukce ke správnému zhotovení soupisek družstev ---
05  Rozlosování krajských dlouhodobých soutěží - Divize, KP1, KP2 (STIS) ---

 

 Bod 
Zprávy 02 (2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Převod soutěží - Svatava ==> Bukovany, Hodonín ==> Cheb (extraliga), Fr.Lázně ==> El Niňo Praha (2.liga)
---
02  Termíny - Soupisky extraligy (18.08.), ligových soutěží (05.09.), krajských soutěží (10.09.)
---
03  Termínová listina KKSST 2019 / 2020 - viz příloha   ===> ZDE
04  Doškolení trenérů - 24.srpna, bližší informace jsou zveřejněny na stránkách ČAST
---
05  Přestupy - Tregler > Cheb, Hurban > Březová, Kolář > Chodov, Tomšík, Lof > Sokolov, Malý > Vintířov, ... ---
06  Hodnocení krajského soustředění mládeže - Toužim od 21.7. - 28.7. 2019 ---
07  Společenský koutek - Jaroslav Pokorný (75), TJ Jiskra Aš ---

 

 Bod 
Zprávy 01 (2019-2020)  ===>  odkaz ZDE  Příloha 
01  Rozpis krajských soutěží - pro nadcházející soutěžní ročník 2019 - 2020
ZDE
02  Uvolnění pozastavené soutěžní činnosti - NK BFB Bochov, TJ Loket, TJ Jiskra Březová 
---
03  Evidenční seznamy - výzva vedení oddílů pro včasné dodržování požadovaných termínů a lhůt ---
04  IX. Hry letní olympiády dětí a mládeže v Liberci - hodnocení  a informace z konání této akce
---
05  Podpora mládeže - dotace KKSST za účast na MČR - předání a vyplacení příspěvků oddílům, odměny ---
06  Společenský koutek - Maixner M. (55), Kein R. (50), Volmůt J. (60), Koryťák J. (50) ---