Zprávy KKSST ===> Sezóna 2022 - 2023

Zpravy 2

 

 Bod 
 Zprávy 09   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (02.02.2023)
 Příloha 
01  Výzva předsedy VV KKSST - zájemci o práci ve prospěch Karlovarského krajského svazu stol. tenisu ---
02  Výsledky krajských přeborů - přehled vítězů kategorie dospělých a U15 (starší žactvo) ---
03  Společenský koutek - Přehled těch, kteří v měsíci únoru oslaví svá životní jubilea. ---

 

 Bod 
 Zprávy 08   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (15.01.2023)
 Příloha 
01  Informace VV KKSST - personální změny ve výkonném výboru Krajského svazu stolního tenisu. ---

 

 Bod 
 Zprávy 07   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (05.01.2023)
 Příloha 
01  Analýza krajských soutěží - hodnocení od jednotlivých sportovních klubů. ---
02  Pohled do minulosti - statistiky. ---
03  Změny v rozlosování - Divize (Chodov B, Vintířov A) a KP1 (Chodov C). ---
04  Pokuty Komise STK KKSST - za včasné nezpracované nebo neodeslané hodnocení krajských soutěží. ---
05  Společenský koutek - Přehled těch, kteří v měsíci lednu oslaví svá životní jubilea. ---
06  Zpráva Komise mládeže KKSST - plánované nejbližší akce. ---
07  Zpráva TMK - Informace pro zájemce o školení trenérské licence "C". ---
08  Žebříček mládeže - aktuálně sestavený k datu 01-01-2023. ZDE

 

 Bod 
 Zprávy 06   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (14.12.2022)
 Příloha 
01  Evidence on-line utkání - Upozornění na správné vyplňování on-line utkání. ---
02  Hodnocení soutěží (Divize, KP1, KP2) - povinnost oddílů zpracovat do 31.12.2022 hodnocení sezóny. ---
03  Společenský koutek - Přehled těch, kteří v měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea. ---

 

 Bod 
 Zprávy 05   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (08.12.2022)
 Příloha 
01  Uvolnění soutěžní činnosti - u družstev SKST Cheb "B" a TJ Slovan Karlovy Vary "A" (Divize). ---
02  Příprava hodnocení 1/2 soutěžního ročníku 2022/2023 - příprava kolektivního hodnocení, ---

 

 Bod 
 Zprávy 04   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (07.12.2022)
 Příloha 
01

  Pozastavení soutěžní činnosti

  Dne 29.11.2022 byly ve Zprávách KKSST č. 3 družstvům SKST Cheb „B“ a TJ Slovan K. Vary „A“

  uloženy pokuty ve výši Kč 300,- za oboustrannou kontumaci. Vzhledem k tomu, že nebyly ve lhůtě

  splatnosti pokuty zaplaceny a nebyly doloženy potvrzení o úhradě pokut na email předsedy

  Komise STK, rozhodla Komise STK o zastavení soutěžní činnosti se všemi z toho plynoucími riziky

  a to zmíněným družstvům v soutěži Divize KV kraje.

---

 

 Bod 
 Zprávy 03   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (29.11.2022)
 Příloha 
01  Dodatečná kontumace - utkání 6.kola ze dne 17.09.2022 mezi TJ Slovan KV "A" a SKST Cheb "B" ---
02  Nominace na KP jednotlivců (kat.dospělí) - RSST KV, SO, CH nahlásit do 10.12.2022 ---
03  Účast mládeže na OP - Info - v působnosti jednotlivých RSST. ---
04  Olympiáda dětí a mládeže 2024 - Pořadatelem Jihočeský kraj a stolní tenis bude opět mezi sporty na olympiádě.
---
05  Hodnocení RBTM Vlašim a Neratovice - zpráva komise mládeže KKSST. ---

 

 Bod 
 Zprávy 02   (sezóna 2022-2023)  ===>   ZDE     (10.11.2022)
 Příloha 
01  Divize - šetření - regulérnost utkání 6.kola ze dne 17.09.2022 mezi TJ Slovan KV "A" a SKST Cheb "B" ---
02  Datové schránky - od 01.01.2023 povinné pro všechny spolky ---
03  Dotace Můj klub 2023 - Výzva Národní sportovní agentury. Lhůta pro žádosti do 30.11.2022. ---
04  Informace - materiální a finanční podpora KKSST hráčům a okresním svazům.
---
05  Společenský koutek - přehled těch, kteří v měsíci říjnu oslavili svá životní jubilea. ---
06  Pořadatelství - Výzva zájemcům o pořádání svazových akcí (KP, TOP12,...) plně hrazených KKSST. ---
07  Postupové kvóty na krajské přebory mužů a žen - doporučené datum OP je čtvrtek 17.listopadu 2022. ---
08  Krajské žebříčky mládeže - budou zveřejněny k 1.lednu 2023. ---
09  Komise mládeže - RBTM Havířov, Ostrava - hodnocení ---
10  Komise rozhodčích a trenérů - Aktuální stav přihlášek, Rozhodnutí o školení na příští schůzi VV. ---

 

 Bod 
 Zprávy 01   (sezóna 2022-2023)  ===>   dodatek     (01.09.2022)
 Příloha 
01  Letní přestupy - 2.část (Sankotová K., Ozom P.) ---
02  KKSST - rozlosování dlouhodobých krajských soutěží (Divize + KP1 + KP2) ---
03  Adresář - adresář družstev a kontakty na vedoucí jednotlivých družstev ---
04  Odhlášení družstva - KP2 (TJ Spartak Horní Slavkov)
---
05  Postupová a Sestupová varianta - plánovaná ihned po dokončení dlouhodobých soutěží ---
06  Zadávání online výsledků - podobnější informace ---
07  Soupisky - ke schválení do 4.září 2022 !!! ---
08  Pokuty komise STK - SK Děravý pálky Jenišov ---
09  WEB ČAST - www.old.ping-pong.cz ---
10  Informace Komise mládeže - zpráva z MČR družstev dorostu a staršího žactva v Ostravě (červen) ---
11  Krajské soustředění mládeže - stručná informace o soustředění v Karlových Varech (22.-26.8.2022) ---
12  Věkové kategorie mládeže - pro sezónu 2022 - 2023 ---
13  Krajská nominace mládeže - Republikový bodovací turnaj v Praze 10.-11.9.2022 ---
14  Redukované žebříčky mládeže - s platností do prosince 2022 ---
15  Rozhodčí - důležité upozornění pro oddíly, licenci "C" lze získat ON-line na stránkách ČAST ---
16  Trenéři - výzva ke školení trenérů ---
17  Společenský koutek - přehled těch, kteří během letních prázdnin oslavili svá životní jubilea ---