Region ===> Historie 1962 - 2010

 

stolní tenis

 1962 - 1969 

Karlovarsko

 

stolní tenis

 1970 - 1979 

Karlovarsko

 

stolní tenis

 1980 - 1989 

Karlovarsko

  

stolní tenis

 1990 - 1999 

Karlovarsko

 

stolní tenis

 2000 - 2010 

Karlovarsko

 

 Velké poděkování patří panu Pavlovi Haluškovi (Slavoj Kynšperk) za poskytnutí

 všech informací a hlavně za čas a ochotu při zpracování těchto materiálů !!!